หัวหน้าภาควิชา

ชื่อ - นามสกุล ห้องพัก เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
ECC 916
02-329-8341-2
kpwiboon@kmitl.ac.th, kpwiboon@hotmail.com


อาจารย์

ชื่อ - นามสกุล ห้องพัก เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
ECC 909
02-3298341ต่อ 115
suphamit.ch@kmitl.ac.th
ECC 913
02-7392400~2 ต่อ 125
kkboonte@kmitl.ac.th
ECC 907
0-2329-8341
sakchai.th@kmitl.ac.th
ECC 907
02-7392400~2 ต่อ 110
kmsomsak@kmitl.ac.th
ECC 915
02-7392400~2 ต่อ 129
orachatc@yahoo.com
ECC-910
02-329-8341 Ext. 118
kietikul.je@kmitl.ac.th
ECC 915
02-329-8341
charoen.vo@kmitl.ac.th
ECC 913
02-7392400~2 ต่อ 125
kritawan@ce.kmitl.ac.th
ECC-909,504
02-328-8341-2
chompoonuch.ji@kmitl.ac.th
ECC 914
02-329-8341~2 ต่อ 127
kschutim@kmitl.ac.th
ECC-701
thanunchai.th@kmitl.ac.th
ECC504
+66 2 329 8341 , 122
pakorn.wa@KMITL.ac.th
ECC-909
rathachai.ch@kmitl.ac.th
ECC 910
02-329-8341
khvisit@kmitl.ac.th; v_hirankitti@yahoo.com
ECC 912
0-2739-2400~2 ต่อ 123
kwsomsak@kmitl.ac.th
ECC 907
0-2739-2400~2 ต่อ 109
kksurin@gmail.com
ECC 912
02-7392400~2 ต่อ 123
kwaranya@kmitl.ac.th
ECC-914
02-7392400~2 ต่อ 126
amnach.kh@kmitl.ac.th
ECC 911
02-7392400~2 ต่อ 121
khthana@kmitl.ac.th, khthana@hotmail.com
ECC 913
02-3298341-2
bundit.pa@kmitl.ac.th,bunditpp98@gmail.com
ECC-701
3899
kwakkrad [at] kmitl.ac.th
ECC 908
02-7392400~2
watcha.ch@kmitl.ac.th
ECC 901
kuoratha@kmitl.ac.th
ECC 901
akkarit.sa@kmitl.ac.th; akkarit@soup.ce.kmitl.ac.th
ECC 916
0-2739-2400 ต่อ 131
ktkanut@kmitl.ac.th
ECC 916
02-7392400~2 ต่อ 130
prasarn@ce.kmitl.ac.th
ECC-915
+66 2 329 8341
kkwatjan@kmitl.ac.th
ECC-901
02-329-8341
sorayut.gl [ a t ] kmitl.ac.th
ECC 901
02-7392400~2 ต่อ 107
ktkiatna@kmitl.ac.th
ECC-908, ECC-508
+66 2 329 8341 - 2 ต่อ 113
ksjirasa [at] gmail [dot] com


เจ้าหน้าที่

ชื่อ - นามสกุล ห้องพัก เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
ECC 602
02-7373000 ต่อ 3910
lotus2475@hotmail.com
02-3298341-2
uayphorn.ni@kmitl.ac.th
02-3298341-2 ต่อ 102
kmkanokt@kmitl.ac.th
 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.