ค้นหา :
 


รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 3 จากการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะประเทศไทย ประจำปี 2562 (WRO2019)

8 กันยายน 2562

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม LuckyRobot ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 และทีม Sathunopante ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 3 จากการแข่งขัน WRO2019 ระดับชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะประเทศไทย ...[อ่านต่อ]

รางวัลรองชนะเลิศ (CCENT) และรางวัลชนะเลิศ (ITE) จากการแข่งขัน Thailand NetRiders Compeition 2017

6 กันยายน 2560

ขอแสดงความยินดีกับ นายปรีติ ญวนกระโทก ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันระดับ CCENT และ นางสาวชนัญญา ชูศักดิ์ ที่ได้รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันระดับ ITE จากการเข้าร่วมแข่งขัน Thailand NetRiders Compeition 2017 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ บริษัท Cisco Systems (Thailand) Ltd. ...[อ่านต่อ]

รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลชมเชย จากการแข่งขัน Thailand's Network Security Contest 2017

31 มีนาคม 2560

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม "ซอล กุหลาบไฟ" ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Thailand's Network Security Contest 2017 และได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท และขอแสดงความยินดีกับ ทีม "555plus" ที่ได้รับ รางวัลชมเชย จากการแข่งขัน Thailand's Network Security Contest 2017 และได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ...[อ่านต่อ]

รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น ประเภทสื่อและข้อมูลข่าวสาร จากการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8

27 กรกฎาคม 2559

รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น ประเภทสื่อและข้อมูลข่าวสาร จากการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ ShoppingEYE ระบบช่วยเลือกซื้อสินค้าภายในร้านค้าให้กับผู้พิการทางสายตา ผ่านทางการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ...[อ่านต่อ]

รางวัลชมเชยจากการแข่งขัน Thailand CTF Competition 2015

6 ตุลาคม 2558

ขอแสดงความยินดีกับ นายนลธวัช หนูมอ (นักศึกษาชั้นปีที่ 2) นายเมธาสิทธิ์ รินทร (นักศึกษาชั้นปีที่ 2) และ นางสาวนนทยา วิไลเลิศสมบัติ (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน Thailand CTF Competition 2015 และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท ...[อ่านต่อ]

รางวัลที่ 3 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)

20 มีนาคม 2558

ขอแสดงความยินดีกับ นายนพกร ใช้บุญเรือง และ นางสาวนนทยา วิไลเลิศสมบัติ โครงงานการพัฒนาแบบจำลองระบบและรูปแบบการแสดงผลเพื่อการจัดการศูนย์ข้อมูล โดยมี ดร.อรทัย สังข์เพ็ชร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัลที่ 3 ในหมวดโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...[อ่านต่อ]

นศ.วิศวลาดกระบัง คว้า Nokia Lumia จากการประกวดเขียนแอพฯบนมือถือ

4 ตุลาคม 2555

ขอแสดงความยินดีกับ นายชลทวี วงศ์พร้อมรัตน์, นายภูมิ เพี้ยนภักตร์, นายจิรวัฒน์ พัฒนายุธนโชติ และ นายจีระวัฒน์ ตันติเสวี ได้รับรางวัลโทรศัพท์ Nokia Lumia710 จากการเข้าร่วมการประกวด ออกแบบและเขียนแอพพลิเคชั่นบนมือถือ Nokia Developer Days – KMITL Windows Phone ...[อ่านต่อ]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC 2012)

22 มีนาคม 2555

ขอแสดงความยินดีกับนายพฤกษ์ วรรณะเอี่ยมพิกุล และนายเอื้อการย์ มงคลรัตน์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายกฤติน มีสุข, นายไตรสิทธิ์ ศิรกุลวัฒน์, นายธนดล เฟื่องวรธรรม และ นาย ธนิต สุนิภาษา ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC 2012) ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2555 เวลา 9.00-19.00 น. ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ...[อ่านต่อ]

รางวัลชนะเลิศ และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวด Samart Innovation Awards 2011

5 มีนาคม 2555

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวุติ แซ่ลิ้ม, นายพัชร ไม้จันทร์ดี, นายณัฐวุฒิ เรืองวิวัฒนโรจน์ กับผลงาน "กอด(เมืองไทย)กันเถิด" ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวด Samart Innovation Awards 2011 ...[อ่านต่อ]

รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศงาน IT One Innovation Awards 2011

18 กุมภาพันธ์ 2555

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนดล เฟื่องวรธรรม และ นายธนิต สุนิภาษา ที่ได้รางวัลชนะเลิศและได้รับทุนการศึกษา 40,000 บาท นายวงศกร รักษาเคน และ นางสาวมุนยาตี พงษ์อารีย์ ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท จากการเข้าร่วมแข่งขัน IT One Innovation Awards 2011 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 ณ Silom Ballroom, Holiday Inn, Silom, Bangkok. ...[อ่านต่อ]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Thailand NetRiders 2011

24 เมษายน 2554

ขอแสดงความยินดีกับ นายฐานุตร์ ปิมหทัยวุฒิ และนายณัฐกณฑ์ ชมพูพัทธิพงศ์ นักศึกษาปี 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้ลำดับรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท จากการเข้าร่วมแข่งขัน Thailand NetRiders 2011 เมื่อวันที่ 23 - 24 เมษายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...[อ่านต่อ]


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.