หัวข้อ (ภาษาไทย) : 

ระบบแนะนำสินค้าด้วยการวิเคราะห์อารมณ์ทางใบหน้า

หัวข้อ (ภาษาอังกฤษ) : 

Product Recommendation System using Face Emotion Analysis

อาจารย์ที่ปรึกษา : 
รายชื่อนักศึกษา : 
58010637 นภดล มณีรัตน์ประเสริฐ
58010934 ภคมน อัชราภรณ์


บทคัดย่อ

 

            ในปัจจุบันนั้นไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ชีวิตประจำวันของเราหรือการอยู่ในสังคม เป็นชีวิตในเมืองที่มีความวุ่นวายและมีความเร่งรีบตลอดเวลา ทุกวินาทีจึงสำคัญ เช่น การที่ผู้ขายสินค้าต้องมานั่งดูสินค้าว่าสินค้าแบบไหนที่ผู้ซื้อต้องการ หรือ การที่ผู้ซื้อต้องการเลือกซื้อสินค้าเป็นเวลานานในห้างสรรรพสินค้า ทำให้ส่งผลคือการที่เสียเวลาในส่วนนั้นไปมากและการเดินทางไปเลือกซื้อสินค้าบางครั้งไปถึงที่หมายอาจจะไม่ได้สินค้าที่ผู้ซื้อต้องการแถมยังเสียเงินค่าเดินทางโดยใช่เหตุ ส่งผลต่อเนื่องทำให้รู้สึกไม่พอใจนัก ทำให้สภาพจิตใจย่ำแย่ตามไปด้วย เมื่อแก้ไขปัญหาส่วนนี้ได้ทำให้ ประหยัดเวลา ประหยัดค่าเดินทางมากยิ่งขึ้น

               จากที่ได้กล่าวมานั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆขึ้นมากมาย ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของเรามีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นผู้พัฒนาจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีทางด้าน Image Processing และตระหนักถึงความยุ่งยากและวุ่นวายในการเลือกซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า จึงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ทำให้เพิ่มความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า และการเก็บความคิดเห็นผ่านอารมณ์ทางใบหน้าต่อสินค้าเพื่อให้ผู้ขายได้เก็บสถิติสินค้ามาประเมินเพื่อคำนวณและส่งผลต่อการผลิตการวางจำหน่ายมากยิ่งขึ้น ส่วนผู้ซื้อไม่ต้องออกไปเลือกซื้อสินค้าถึงที่หมายสามารถดูสินค้าได้จากแอพพลิเคชั่นและยังสามารถแนะนำสินค้าที่ใกล้เคียงกับความสนใจของผู้ซื้อได้เลย

 Abstact

In the present, either our daily life activity or social life, we are always rushing for times. Every second is matters, for example, a seller must look for items that each consumer demands or customers spend a long time to search for their desired products in department store which results in wasting time. Sometimes, they did not get what they want thus cost additional transportation fee in which unsatisfactory would become moody. If we solve this problem, we could save time and lessen the cost.

From what have been mentioned above, recently, there are many technological development that facilitate our daily task to make it easier than before. The developer has recognized the benefit of technological advancement in Image Processing and realized the troubles of searching for the desired products through the department store. This leads to a development of an application on smartphone to support the buying activities. The application introduces a way to capture clues about user emotion using artificial intelligent emotional detection. The emotional collection from user behavior in looking through a product catalog and a wish list of items will be used to estimate and calculate to support further production and distribution. With the application, the buyers can look for the product they want using a recommendation function learned from their emotional behaviors. This allows better experience in buying satisfactory and improvement in sales performance.
 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.