หัวข้อ (ภาษาไทย) : 

ระบบจัดเก็บข้อมูลทำแผนที่ด้วยโดรนถ่ายภาพระยะไกล

หัวข้อ (ภาษาอังกฤษ) : 

Aerial Imagery Mapping System using Long Range Photogrammetry Drone

อาจารย์ที่ปรึกษา : 
รายชื่อนักศึกษา : 
59011171 วรเมธ ศิลปวิสุทธิ์
59011179 วรวิทย์ ปธานวนิช


บทคัดย่อ

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลทำแผนที่ด้วยโดรนถ่ายภาพระยะไกล โดยอาศัยการส่งข้อมูลระหว่างโดรน จากโดรนที่ถ่ายรูปมายังโดรนที่เป็นตัว Repeater และส่งข้อมูลต่อมายัง Ground Station ที่ผู้ใช้งานอยู่ อุปกรณ์ที่ใช้คือ บอร์ด Raspberry Pi 3 ทำหน้าที่ควบคุมการส่งข้อมูลระหว่างโดรน เข้ารหัสรูปภาพ และถอดรหัสรูปภาพที่ Ground Station ตัวโมดูลที่ใช้คือ LoRa sx1278 มีข้อดีที่สามารถส่งข้อมูลได้ไกล น้ำหนักเบา และกินไฟต่ำ จากระบบนี้ผู้ใช้งานสามารถดูรูปภาพที่ถ่ายจากโดรนได้โดยที่ไม่ต้องรอให้โดรนกลับมา แก้ปัญหาการส่งข้อมูลระยะไกลโดยไม่ต้องใช้ดาวเทียม

 Abstact

This project is initiated to develop aerial imagery mapping system using long range photogrammetry drone by relying on the transmission of information between drones. The transmission starts from the survey drone sending the pictures to the Repeater. The transmission operates repeatedly until reaching the ground station where the user is located. The survey drone and the ground station consist of a Raspberry Pi 3 boards that control data transfer between drones, encode images at the survey drone and decode the images at the Ground Station. The modules LoRa sx1278, which has the advantage of being able to transmit data at long distances, lightweight and low power consumption, are used as transceivers. From this system, users can see pictures from the drone without having to wait for the drone to return. This can help to solve the problem of remote data transmission without the use of satellites.
 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.