ปีการศึกษา
  ภาค

No. ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน
1

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 1 หลายหลักสูตร 1/2564)

คณาจารย์
2

Computer Hardware Design

รศ. ดร. เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น
3

IT Entraprenuership and Management

รศ. ดร. เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น
4

Strategic Planning using Board and Card Game

รศ. ดร. เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น
5

01076025 Software Studio

วัจนพงศ์ เกษมศิริ
6

01076026 User Experience and User Interface Design

ผศ.ดร.ชมพูนุท จินจาคาม
7

INFORMATION STORAGE AND WEB SEARCH (IR) 64/2

ผศ. บัณฑิต พัสยา

 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.