ปีการศึกษา
  ภาค

No. ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน
1

Project 2

สรยุทธ
2

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 1 หลายหลักสูตร 2/2563)

คณาจารย์
3

ระบบปฏิบัติการ Operating Systems (หลักสูตร IT)

วัจนพงศ์ เกษมศิริ
4

สตูดิโอซอฟต์แวร์ Software Studio

วัจนพงศ์ เกษมศิริ
5

ELEMENTARY DIFFERENTIAL EQUATIONS AND LINEAR ALGEBRA

รศ.ดร.อรฉัตร จิตต์โสภักตร์

 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.