[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] บรรยายและรับสมัครงาน


             ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555 เวลาตั้งแต่ 8.45 น. จะมี Professor จากบริษัท Lussier Data Architects, Inc ประเทศอเมริกา มาบรรยายเกี่ยวกับ Microsoft Sharepoint ให้กับนักศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ ในหลังการบรรยายจะมีการรับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานกับบริษัทดังกล่าว เนื่องจากบริษัทต้องการเปิดบริษัทในประเทศไทยเพื่อรองรับลูกค้าในอเมริกาค่ะ รายละเอียดต่าง ๆ ดังไฟล์แนบ  ทั้งนี้ขอเชิญอาจารย์ที่สนใจและนักศึกษาเข้าฟังที่ห้องประชุม 3 ตึก 12 ชั้น ใช้เวลาในการบรรยายประมาณ 2 ชั่วโมง

       *** นักศึกษาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย (ไม่ใส่เสื้อ Shop และรองเท้าแตะ)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:: Attach file ::

File name : 
Size : 301.7 KB.
File name : 
Size : 96.17 KB.

Fluke ผู้ประกาศ
ประกาศเมื่อ วันที่ 08/03/2012 เวลา 14:49
วันสุดท้ายของการประกาศ 15/03/2012
จำนวนผู้เข้าดู 613 คน


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.