[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Advanced Database Systems 4D


 เนื่องจากวันอังคารที่ 7 ตค. 57 อยู่ในช่วงสอบกลางภาค

และวันอังคารที่ 14 ตค. 57 อาจารย์ติดราชการต่างประเทศ

ดังนั้นจึงของดการสอนในวันดังกล่าว และจะนัดสอนชดเชยภายหลัง


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รศ.ดร.ศุภมิตร จิตตะยโศธร ผู้ประกาศ
ประกาศเมื่อ วันที่ 29/09/2014 เวลา 14:14
วันสุดท้ายของการประกาศ 14/10/2014
จำนวนผู้เข้าดู 476 คน


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.