สอบย่อยวิชา Internetworking Standards and Technologies


 สอบย่อยวิชา Internetworking Standards and Technologies

  • เนื่องจาก นศ. แจ้งว่าต้องการสอบพร้อมกันเพื่อความเสมอภาค
  • จึงขอเลื่อนจากวันที่ 3 เม.ย. 58 เป็นวันที่ 9 เม.ย. 58
  • สอบตามกลุ่มที่ลงทะเบียนเวลา 12:15-12:45 น.
  • เวลาสอบ 30 นาที (อาจสอบต้นคาบ หรือท้ายคาบ)
  • ส่วนห้องสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ห้องสอบ 810
  • เนื้อหาที่ยังไม่ออกสอบ OSPF & ACL & HDCP
  • อนุญาตให้เปิด สมุด หนังสือ และ เอกสาร (ทุกชนิด)
  • อนุญาตให้ให้ใช้เครื่องคำนวณ
  • นักศึกษาที่มาสายจะมีเวลาสอบเท่าที่เหลืออยู่

 

Last update : 2015-03-31 23:44:39

Last update : 2015-04-08 20:47:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jirasak ผู้ประกาศ
ประกาศเมื่อ วันที่ 30/03/2015 เวลา 21:15
วันสุดท้ายของการประกาศ 09/04/2015
จำนวนผู้เข้าดู 612 คน


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.