แจ้งห้องสอบ ของรายวิชาที่สอบวันที่ 14 พ.ค. 2561


ขอเปลี่ยนแปลงห้องสอบของรายวิชาที่สอบในวันที่ 14 พ.ค. 2561 เป็นห้อง ECC807 และ ECC810 โดยกำหนดเวลาสอบและห้องสอบของแต่ละกลุ่มดังนี้
 
สอบวันจันทร์ ที่ 14 พ.ค. 2561 เวลา 9.30 - 12.30 น.
ปี 2 : 01076253 Probability and Statistics กลุ่ม 1 สอบห้อง ECC807 , กลุ่ม 2 สอบห้อง ECC810
ปี 3 : 01076263 DATABASE SYSTEMS กลุ่ม 1 สอบห้อง ECC807 , กลุ่ม 2 สอบห้อง ECC810
ปี 1 หลักสูตรต่อเนื่อง : 01076009 COMPUTER ORGANIZATION AND ASSEMBLY LANGUAGE สอบห้อง ECC810
 
สอบวันจันทร์ ที่ 14 พ.ค. 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ปี 1 : 01076012 Discrete Structure กลุ่ม 24-25 สอบห้อง ECC810  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผศ.ดร. ธนัญชัย ตรีภาค ผู้ประกาศ
ประกาศเมื่อ วันที่ 07/05/2018 เวลา 03:40
วันสุดท้ายของการประกาศ 13/05/2018
จำนวนผู้เข้าดู 502 คน


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.