นัดซ่อม Data Communication Lab


ขอนัดซ่อมแลปเฉพาะนักศึกษาที่ส่งใบลาเท่านั้น

โดยขอนัดซ่อมแลปวันพฤหัสที่ 23 ธันวาคม 2553 เวลา 13.30 น. ห้อง ECC-704

แทนวันพุธที่ 22 ธันวาคม

ถ้านศ. คนไหนติดไม่สามารถมาซ่อมแลปได้ ให้แจ้งอาจารย์อรฉัตรด่วน


Last update : 2010-12-20 16:09:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รศ.ดร.อรฉัตร จิตต์โสภักตร์ ผู้ประกาศ
ประกาศเมื่อ วันที่ 20/12/2010 เวลา 16:08
วันสุดท้ายของการประกาศ 23/12/2010
จำนวนผู้เข้าดู 914 คน


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.