[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Java Programming & Java Technology เลื่อนสอนเป็นช่วงเช้า


 วิชา Java Programming & Java Technology วันจันทร์ที่ 29 สค 54

ขอเลื่อนสอนเป็นช่วงเช้าเวลา 9.00 น-12.00 น. ที่ห้อง ECC 808

นักศึกษาคนใดได้อ่านประกาศฝากบอกเพื่อนๆ  ต่อด้วยคะ

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผศ.ดร.อรัญญา วลัยรัชต์ ผู้ประกาศ
ประกาศเมื่อ วันที่ 26/08/2011 เวลา 12:19
วันสุดท้ายของการประกาศ 02/09/2011
จำนวนผู้เข้าดู 569 คน


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.