[ทั่วไป] งดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในวันที่ 2 ธันวาคม ศกนี้
การเรียนการสอนวิชา Data Comm & Intro to LAN WAN
งดสอบ lab data structures
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] งดการเรียนการสอน 01076235 Computer Programming 2 วันจันทร์และวันอังคาร เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองและความปลอดภัยของนักศึกษา
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ปี 2556
รับสมัครทุนการศึกษา จุมภฎ-พันธุ์ทิพย์
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ประชาสัมพันธ์การจัดแสดงนิทรรศการเปิดโลกวิศวกรรม 2556
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] โครงการ Valeo Innovation Challenge ของบริษัท ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2556
บริษัท MFEC รับสมัครงานทีม DB IIS
บริษัท รอยเตอร์ ซอฟแวร์ เข้ามารับสมัครนักศึกษาฝึกงานและรับสมัครงาน ปี3,ปี4 อังคาร ที่ 3 ธ.ค.เวลา 10.30 น.
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ขอพบนักศึกษา นพวิชญ์ ชั้นปีที่ 2
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] เปิดรับโครงการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2556
นายนพวิชญ์ วุฒิวรพร หากขาดเรียนเกินร้อยละ 20 จะได้ระดับคะแนนเป็น Fa
Job Matching day (Cisco partners)
[วศ.ม.คอมพิวเตอร์]เปิดรับสมัครโครงการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น Sendai National College of Technology ปี 2556
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม Metrology and Measurement Workshop in Thailand
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ทุนรัฐบาลจีนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจีนตอนใต้
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ขอเปลี่ยนเวลาเรียนวิชา Adv.digital และ เวลาสอบ วิชา Data structure Lab
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Multimedia Systems ย้ายห้องเรียนวันจันทร์ที่ 25
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] การบรรยายจากบริษํท รอยเตอร์ซอฟต์แวร์
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรม Labview ครั้งที่ 2
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] บริษัทหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามา presentation และจัด Roadshow
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] [DSA 1/56] ขอพบ นศ ที่เข้าสอบปลายภาควิชาDataStruct&Algo(1/2556) 12น. 19พย ห้อง 704
ประชาสัมพันธ์งาน Internet of Everything
[ทั่วไป] ห้องวิจัยและพัฒนาการรักษาความปลอดภัยข้อมูล (ISAG) มีความประสงค์เปิดรับคัดเลือกสมาชิกใหม่ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1
บริษัท DST มารับนักศึกษาฝึกงานและรับสมัครงาน ปี3 ปี4 พฤ 21 พ.ย.56
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] SCB Campus Relationship Program IT Mangement Trainee
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] 01076542 Network Programming
[ทั่วไป] การลงทะเบียน VMAP เพื่อใช้ซอฟต์แวร์ของ VMware (Workstation / Fusion / vSphere / vCloud)
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ย้ายห้องเรียนวิชาของ อ.อัครเดช ในคาบวันพุธ
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] [ DSA Lab ] นศ ที่ยังไม่ผ่านให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานี้
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] บริษัทหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามา presentation และจัด Roadshow
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ลงทะเบียนเรียนวิชา Cloud Computing
[ ISAD, ISADLab ] ขอพบนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านวิชา ISAD, ISADLab
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ประชาสัมพันธ์และเยี่ยมชมโรงงานอยุธยา บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] เอกสารประกอบวิชา 01076222 TCP/IP Networks Laboratory
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] งดเรียนวิชา 01076235 Computer Programming 2 (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ METI PROGRAM FOR GETTING TO KNOW JAPANEST CORPORATION
[ทั่วไป] บริษัท Kaspersky Lab จัดการประชุมผลงานนักศึกษาประจำปี 2013/2014

From 1161to 1200/3070


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.