[วศ.ม.คอมพิวเตอร์]รับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
ย้ายห้องเรียน วิชา Campus Network Design ปี 4
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] บริษัทพรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครงาน
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] เชิญฟังการบรรยายพิเศษ Engineering in Medicine:Opportunity for engineers to advance technology in healthcare system
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] สอบถามความสนใจในการให้บรรยายเรื่องทุนฟุลไบร์ท
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานของบริษัทอินเตอร์เน็ต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2556
แจ้งเรื่องการสร้าง User Account บน MSDNAA
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย
แจ้งดับไฟตึก ECC เปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์ 15 ธ.ค.56
โกซอฟท์ จะเข้ามาประชาสัมพันธ์รับสมัครงานและรับนักศึกษาฝึกงาน ปี3 ปี4 พฤ 19 ธ.ค.56
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] หลักการออกบิลซื้่อวัสดุการศึกษาของภาค
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] 3D ฝึกงาน Thaicom และ CAT ต้องการนักศึกษาฝึกงาน
บริษัท บีเฟิร์สไอทีเน็ตเวิร์คโซลูชั่น จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
MFEC Job Vacancies
วิชา 01076531 MULTIMEDIA SYSTEMS และ วิชา 01077221 SELECTED TOPICS IN COMPUTER VISION
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้ามาประชาสัมพันธ์ นศ.ปี 3 ปี 4 วันพฤหัส 12 ธ.ค. 56
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
เลื่อนสอบ lab data structure ดูราบละเอียดใน web รายวิชา
การสอบ lab data structure
บริษัท NetBay จะเข้ามารับสมัครนักศึกษาฝึกงานและรับสมัครงาน ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม เวลา 16.00 น.
วิชา Data Communications
[ทั่วไป] สถาบันฯ ประกาศงดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 3-4 ธ.ค. 56
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] งดเรียนวิชา Java Programming วันที่ 3 ธค นี้
[วศ.ม.คอมพิวเตอร์]ป.โท งดเรียนวิชาSelected Topics in Database Technology อังคาร 3 ธค.
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] งดเรียนวิชาAdvanced Database Systems
[ทั่วไป] งดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในวันที่ 2 ธันวาคม ศกนี้
การเรียนการสอนวิชา Data Comm & Intro to LAN WAN
งดสอบ lab data structures
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] งดการเรียนการสอน 01076235 Computer Programming 2 วันจันทร์และวันอังคาร เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองและความปลอดภัยของนักศึกษา
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ปี 2556
รับสมัครทุนการศึกษา จุมภฎ-พันธุ์ทิพย์
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ประชาสัมพันธ์การจัดแสดงนิทรรศการเปิดโลกวิศวกรรม 2556
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] โครงการ Valeo Innovation Challenge ของบริษัท ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2556
บริษัท MFEC รับสมัครงานทีม DB IIS
บริษัท รอยเตอร์ ซอฟแวร์ เข้ามารับสมัครนักศึกษาฝึกงานและรับสมัครงาน ปี3,ปี4 อังคาร ที่ 3 ธ.ค.เวลา 10.30 น.
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ขอพบนักศึกษา นพวิชญ์ ชั้นปีที่ 2
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] เปิดรับโครงการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2556
นายนพวิชญ์ วุฒิวรพร หากขาดเรียนเกินร้อยละ 20 จะได้ระดับคะแนนเป็น Fa

From 1161to 1200/3070


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.